מאגר שאלות תאוריה

פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:

  • בצבע אחיד, לבן או צהוב בהיר.
  • בצבע אחיד, אדום או צהוב בהיר.
  • בצבע אחיד, כחול או צהוב בהיר.
  • לבן או צהוב בהיר, לאו דווקא בצבע אחיד.

הסבר: שני הפנסים צריכים להיות באותו צבע אך רק לבן או צהוב

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה