בחירת רישיון
התחברות

פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:

שני הפנסים צריכים להיות באותו צבע אך רק לבן או צהוב