בחירת רישיון
התחברות

בקטע כביש דו-סטרי בעל נתיב אחד לכל כיוון שבין הנתיבים מפריד קו הפרדה רצוף:

אם נעצור או נחנה בכביש כזה, נחסום את הכביש