מאגר שאלות תאוריה

בקטע כביש דו-סטרי בעל נתיב אחד לכל כיוון שבין הנתיבים מפריד קו הפרדה רצוף:

  • אין הגבלה על עצירה וחנייה, אלא אם כן מוצב תמרור מתאים.
  • העצירה והחנייה אסורות אף בשול הדרך.
  • העצירה מותרת לאוטובוסים בלבד.
  • העצירה והחנייה מותרות רק במקביל למדרכה.

הסבר: אם נעצור או נחנה בכביש כזה, נחסום את הכביש

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה