בחירת רישיון
התחברות

באילו כלי רכב חייבים להימצא מטפי כיבוי אש?

לפי הגדרת החוק