מאגר שאלות תאוריה

באילו כלי רכב חייבים להימצא מטפי כיבוי אש?

  • ברכב מנועי, למעט רכב נוסעים פרטי, טרקטור ואופנוע.
  • בכל רכב מנועי.
  • רק ברכב דו-גלגלי.
  • רק ברכב נוסעים פרטי.

הסבר: לפי הגדרת החוק

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה