מאגר שאלות תאוריה

אחרי כמה שנים משנת ייצורו, לא יחודש רישיונו של רכב חילוץ וגרירה שמשקלו הכולל המותר לא יותר מ-16,000 ק"ג?

  • 15 שנה.
  • 11 שנה.
  • 19 שנה.
  • 23 שנה.

הסבר: לפי הגדרת החוק

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה