בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנהוג ברכב כבד כאשר לחץ האוויר במערכת הבלימה נמוך מן המינימום הנדרש?

כשלחץ האוויר במערכת הבלימה נמןך מהמינימום הנדרש מערכת הבלימה לא תתפקד כנדרש