בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש התמרור?

לכל דרך במדינה יש מספר לנוחיות הנהג והרשויות לכן למשל לדרך הנוסעת מ תל אביב לירושלים בשילוט יופיע 1 מתל אביב לחיפה 2 ןכך הלאה

practiceimage