מאגר שאלות תאוריה

האם אוטובוס הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית רשאי לעקוף רכב עוקף?

  • רשאי, רק כאשר הרכב העוקף הוא רכב משא.
  • רשאי, רק בדרך שאינה עירונית.
  • רשאי.
  • רשאי, אם באוטובוס אין נוסעים.

הסבר: אוטובוס רשאי לנסוע בכל נתיב לכן הוא רשאי לעקוף

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה