בחירת רישיון
התחברות

האם אוטובוס הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית רשאי לעקוף רכב עוקף?

אוטובוס רשאי לנסוע בכל נתיב לכן הוא רשאי לעקוף