בחירת רישיון
התחברות

מהי "דרך" על פי החוק?

לפי הגדרת החוק