מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?

  • מותר, בתנאי שיש שול רחב דיו.
  • אסור, פרט לרכב ציבורי.
  • אסור, פרט לרכב דו-גלגלי.
  • אסור, אלא אם כן סומן אחרת במפורש.

הסבר: תמרור המורא על כניסה לדרך מהירה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה