מאגר שאלות תאוריה

איזה רכב מסחרי חייב במגביל מהירות?

  • כל רכב מסחרי.
  • רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג, תומך ורכב עבודה.
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 8,000 ק״ג.
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 10,000 ק״ג.

הסבר: חובה לפי משרד הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה