בחירת רישיון
התחברות

איזה רכב מסחרי חייב במגביל מהירות?

חובה לפי משרד הרישוי