בחירת רישיון
התחברות

כיצד תפעל אם נורת מד חום המנוע מעידה על טמפרטורת מנוע גבוהה מן המותר?

אין לנסוע כאשר נורית חום המנוע דולקת או מד החום חורגים מין המותר