בחירת רישיון
התחברות

נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?

תמרור 433 אוסר על עצירה או חניה בצד הדרך.

practiceimage