בחירת רישיון
התחברות

ברכב המיועד להסעת תלמידים אסור:

ילדים אסור להסיע בעמידה