בחירת רישיון
התחברות

מי פטור משכר נסיעה במונית בקו שירות?

ילד עד גיל 5.