מאגר שאלות תאוריה

מי פטור משכר נסיעה במונית בקו שירות?

  • ילד אחד שגילו אינו עולה על חמש שנים המלווה על ידי מבוגר.
  • כל ילד בן פחות מחמש שנים פטור מתשלום.
  • איש אינו פטור, אך כל שלושה ילדים משלמים כרטיס אחד.
  • איש אינו פטור. הפטור ניתן לנסיעה באוטובוסים בלבד.

הסבר: ילד עד גיל 5.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה