בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם?

לא יזיז את רכבו ויזמין את שרותי ההצלה.