מאגר שאלות תאוריה

כיצד יוודא הנהג את תקינותה של מערכת הבלמים ההידרולית?

  • באמצעות בדיקה כללית של מערכת הבלימה כל חמש שנים.
  • על ידי בדיקת מפלס נוזל הבלמים, בדיקת יעילות הבלימה ומעקב אחר רעידות ורעשים בזמן הבלימה.
  • יבדוק את המערכת כל 24 חודשים במוסך מורשה.
  • אין צורך בהתערבותו של הנהג לגבי תקינות מערכת הבלמים.

הסבר: מערכת בלמים הידראולית עובדת על שמן ועל ידי בדיקת המפלס של השמן אפשר לקבוע את תקינותם.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה