בחירת רישיון
התחברות

כיצד יוודא הנהג את תקינותה של מערכת הבלמים ההידרולית?

מערכת בלמים הידראולית עובדת על שמן ועל ידי בדיקת המפלס של השמן אפשר לקבוע את תקינותם.