בחירת רישיון
התחברות

האם הכניסה מותרת לאוטובוס המשמש ללימוד נהיגה כשמוצב התמרור שלפניך?

לא,התמרור אוסר על כניסתו של רכב המשמש ללימוד נהיגה.

practiceimage