בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

תמרור 622 מתריע על צמצום נתיבים בדרך שלפנייך.

practiceimage