מאגר שאלות תאוריה

מהו המשקל הכולל המותר של נתמך בעל שני סרנים או יותר המיועד להובלת מכולה?

  • לא יפחת מ-30,000 ק״ג.
  • לא יפחת מ-29,000 ק״ג.
  • לא יותר מ-28,000 ק״ג.
  • לא יפחת מ-25,000 ק״ג.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה