בחירת רישיון
התחברות

מהו המשקל הכולל המותר של נתמך בעל שני סרנים או יותר המיועד להובלת מכולה?

לפי הוראת רשות הרישוי.