מאגר שאלות תאוריה

פנס ערפל אחורי:

  • פועל רק בעת נסיעה לאחור.
  • חובה להתקינו רק באוטובוסים.
  • פועל אוטומטית בזמן הערפל.
  • אפשר להדליק רק כשאורות החזית מאירים.

הסבר: פנסי ערפל ברכב מודלקים רק כאשר פנסי החזית דולקים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה