בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאה לו שנה?

בכיסא בטיחות כאשר הוא מורכב הפוך.