בחירת רישיון
התחברות

מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

ישר בלבד, לתחבורה ציבורית בלבד.

practiceimage