בחירת רישיון
התחברות

מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

השוליים והכביש לא עשויים מאותו חומר ומקדמי החיכוך שונים. אי לכך בלימה פתאומית לא מתוכננת עשויה לסחרר את הרכב.