בחירת רישיון
התחברות

מחזיק רישיון נהיגה בדרגה B רשאי לנהוג גם:

כל רכב עד משקל של 4000 ק"ג.