מאגר שאלות תאוריה

מחזיק רישיון נהיגה בדרגה B רשאי לנהוג גם:

  • בכל רכב רפואי מיוחד, ללא הגבלה במשקל הכולל המותר של הרכב.
  • ברכב של נכה שצוין ברישיונו כרכב רפואי מיוחד, שמשקלו הכולל המותר לא יהיה יותר מ-2,500 ק"ג.
  • בכל רכב שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ-5,000 ק"ג.
  • ברכב של נכה שצוין ברישיונו כרכב רפואי מיוחד, שמשקלו הכולל המותר עד 4,000 ק"ג.

הסבר: כל רכב עד משקל של 4000 ק"ג.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה