מאגר שאלות תאוריה

האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת לאוטובוס זעיר?

  • לא, מאחר שאין בו מספר הנוסעים המתחייב בתמרור.
  • כן.
  • כן, מפני שהתמרור מתיר כניסה של כל רכב.
  • לא, מאחר שאוטובוס זעיר אינו אוטובוס.

הסבר: כן. אוטובוס זעיר הוא רכב ציבורי לכל דבר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה