בחירת רישיון
התחברות

מי אחראי למטען ברכב, ליציבותו ולחלוקת משקלו הנכונה על הרכב?

הנהג ובעל הרכב אחראים למטען ברכב.