בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?

קו צהוב הוא הקו המסמו את קצה הדרך הסלולה.

practiceimage