בחירת רישיון
התחברות

"נוהג חדש" הורשע בבית המשפט באשמת נהיגה במהירות מופרזת. לכן:

נהג חדש שהורשע בבית משפט דינו שלילת רשיון.