מאגר שאלות תאוריה

היכן מומלץ למקם מטען על האופנוע כדי שהשפעתו על היציבות תהיה מינימלית?

  • קרוב לקצה הקדמי של האופנוע ובמקום הגבוה ביותר.
  • קרוב לקצה האחורי של האופנוע ובמקום הגבוה ביותר.
  • קרוב למרכז האופנוע ובמקום הנמוך ביותר, באופן שהמטען לא יחרוג מחוץ לחלק הקדמי או מחוץ לחלק האחורי ביותר.
  • קרוב לקצה האחורי של האופנוע ובמקום הנמוך ביותר, כאשר המטען אינו חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר.

הסבר: מרכז האופנוע הוא המקום הבטוח ביותר למטען על האופנוע ובתנאי שלא יבלוט.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה