בחירת רישיון
התחברות

היכן מומלץ למקם מטען על האופנוע כדי שהשפעתו על היציבות תהיה מינימלית?

מרכז האופנוע הוא המקום הבטוח ביותר למטען על האופנוע ובתנאי שלא יבלוט.