בחירת רישיון
התחברות

איזה לחץ המסופק מן הטרקטור מפעיל מתקנים וציוד נוסף?

לחץ הידראולי (שמן) זול,בטוח,וחזק