בחירת רישיון
התחברות

לאחר חציית קטע דרך המוצף מים, על הנהג:

מים משפיעים על הבלמים ויש ליבש אותם ע"י לחיצות קלות