מאגר שאלות תאוריה

לאחר חציית קטע דרך המוצף מים, על הנהג:

  • לבלום בלימה חזקה ולבדוק אם הבלמים מגיבים.
  • להמשיך בנסיעה רגילה, כי אין קשר בין המים ליעילות הבלמים.
  • לנסוע במהירות נמוכה וללחוץ לחיצות קלות לסירוגין על דוושת הבלמים, עד לקבלת בלימה נורמלית.
  • לעצור בצד הדרך ולהמתין עד שמערכת הבלמים תתייבש לגמרי.

הסבר: מים משפיעים על הבלמים ויש ליבש אותם ע"י לחיצות קלות

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה