בחירת רישיון
התחברות

כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?

התמרור שלפנינו הוא תמרור המורא שלפנינו רחוב חד סטרי מרחוב חחד סטרט פונים שמאלה מצד שמאל של הכביש

practiceimage