מאגר שאלות תאוריה

מהי המהירות המרבית המותרת לרכב עבודה ולרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג?

  • 50 קמ״ש בדרך עירונית ו-90 קמ״ש בדרך עם שטח הפרדה בנוי.
  • המהירות המותרת לכל רכב אחר הנע על הכביש.
  • 50 קמ״ש בדרך עירונית ו-80 קמ״ש .בכל דרך אחרת
  • 40 קמ״ש בדרך עירונית, 80 קמ"ש בדרך שאינה עירונית ו-90 קמ"ש בדרך עם שטח .הפרדה בנוי.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה