בחירת רישיון
התחברות

מהי המהירות המרבית המותרת לרכב עבודה ולרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג?

לפי הוראת רשות הרישוי.