בחירת רישיון
התחברות

הגדר "אוטובוס":

לפי דרישת רשות הרישוי.