מאגר שאלות תאוריה

הגדר "אוטובוס":

  • רכב מנועי מסחרי, המיועד להסיע שמונה נוסעים או יותר, ושצוין ברישיון הרכב כאוטובוס.
  • רכב מסחרי המיועד להסיע נוסעים בשכר.
  • רכב מנועי המיועד להסעת שמונה אנשים או יותר, נוסף על הנהג, ושצוין ברישיון הרכב כאוטובוס.
  • רכב מסחרי המיועד להסיע יותר מ-15 נוסעים ושצוין ברישיונו כאוטובוס.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה