בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?

תמרור ס130 מורה על עמדת טעינה לרכב חשמלי.

practiceimage