מאגר שאלות תאוריה

מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:

  • רק מהנתיב השמאלי ביותר שבו מותר לך לנסוע.
  • מנתיב לפנייה שמאלה וכן מכל נתיב אחר שאין בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה.
  • מנתיב לפנייה שמאלה בלבד.
  • מכל נתיב בכביש המסומן בחצים לפנייה שמאלה או ימינה.

הסבר: פניית פרסה מותרת מנתיב לפניה שמאלה ואין איסור לבצע פרסה על ידי תמרור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה