בחירת רישיון
התחברות

מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:

פניית פרסה מותרת מנתיב לפניה שמאלה ואין איסור לבצע פרסה על ידי תמרור.