מאגר שאלות תאוריה

מה הם התנאים להפעלת מונית בנמל התעופה בן-גוריון?

  • כל נהג מונית רשאי להסיע נוסעים מנמל תעופה בן-גוריון.
  • אין היתר להסעת נוסעים מנמל התעופה בן-גוריון, אלא בתיאום זמנים מדויק עמם.
  • המונית תפעל רק בתיאום עם הנוסע הזקוק להסעה, כולל זמני המראה ונחיתה הקשורים בה.
  • רק מונית שלה היתר מאת הרשות יכולה לפעול בנמל התעופה, ורק בהתאם לתנאי ההיתר, כולל העמדה וחנייה של המונית.

הסבר: מונית לא יכולה לפעול ללא היתר בנמל התעופה בן גוריון.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה