בחירת רישיון
התחברות

מה הם התנאים להפעלת מונית בנמל התעופה בן-גוריון?

מונית לא יכולה לפעול ללא היתר בנמל התעופה בן גוריון.