מאגר שאלות תאוריה

היכן יעצור נהג אוטובוס הנוסע בקו שירות?

  • בכל מקום הקרוב ליעד של נוסע שביקש זאת, אך רק בשול הדרך.
  • בכל התחנות המוצבות בדרך, ובתנאי שהן של נותן השירות.
  • בתחנות שאישר המפקח על התעבורה ברישיון הקו.
  • בכל מקום שבו ידרוש ממנו אחד הנוסעים לעצור.

הסבר: בתחנה המיועדת לכך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה