בחירת רישיון
התחברות

היכן יעצור נהג אוטובוס הנוסע בקו שירות?

בתחנה המיועדת לכך.