בחירת רישיון
התחברות

מתי חייב נהג אוטובוס להזדהות באמצעות תעודה?

כשאחד הנוסעים דורש זאת.