בחירת רישיון
התחברות

הכרת המערכות השונות בתא הנהג תאפשר לנהג בעת הנהיגה:

על הנהג להכיר את מערכות הרכב לפני תחילת נסיעתו.