מאגר שאלות תאוריה

"זמן תאורה" בחוק הוא:

  • זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות תקינה.
  • זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה.
  • הזמן מזריחת השמש ועד שקיעתה.
  • הזמן משקיעת השמש ועד זריחתה בלבד.

הסבר: זמן שבו הראות לקויה ועלינו להדליק את פנסי החזית.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה