בחירת רישיון
התחברות

"זמן תאורה" בחוק הוא:

זמן שבו הראות לקויה ועלינו להדליק את פנסי החזית.