בחירת רישיון
התחברות

בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה:

זכות קדימה תמיד לרכב הבא מימין.