בחירת רישיון
התחברות

יכולת השליטה ברכב:

ככל שהמהירות גבוהה, יכולת השליטה ברכב יורדת.