בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?

אסור. רכב חייב להיות תקין .