מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?

  • מותר, אם התקלה אינה במערכת הבלמים.
  • מותר, אם התקלה ברכב במערכת ההיגוי.
  • אסור לנהוג ברכב שאינו תקין ושהשליטה בו אינה מלאה.
  • מותר, אם התקלה רק במערכת האורות.

הסבר: אסור. רכב חייב להיות תקין .

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה