בחירת רישיון
התחברות

מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:

זמן התגובה הוא הזמן שלוקח לנהג ללחוץ על הבלם מרגע הועת הסכנה.