מאגר שאלות תאוריה

מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:

  • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירה מוחלטת.
  • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד שהחל בפעולה שעליה החליט.
  • מרגע שהנהג מפעיל את הבלמים עד לעצירת הרכב.
  • מרגע שהנהג מרפה את לחיצתו על דוושת הדלק ועד עצירת הרכב.

הסבר: זמן התגובה הוא הזמן שלוקח לנהג ללחוץ על הבלם מרגע הועת הסכנה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה