בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג ברכב מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?

אני פונה שמאלה. זכות קדימה לרכב שבא מימין וממול לכן סדר הכניסה הוא 1 2 3

practiceimage