מאגר שאלות תאוריה

מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?

  • המשך בנסיעה כרגיל, ללא התייחסות לדלת הפתוחה. חובת הזהירות חלה על הנהג היוצא מהרכב.
  • האט והיכון לעצירה, כדי למנוע פגיעה בדלת הפתוחה או באדם היוצא מהרכב.
  • סטייה שמאלה והאצה – למניעת פגיעה בנוסעים העתידים לצאת מהרכב.
  • צפירה חזקה וממושכת– למניעת פגיעה בדלת הנפתחת.

הסבר: בכבישים צרים שבו חונות מכוניות יש להיזהר מדלתות נפתחות ומאנשים יוצאים ממכוניות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה