בחירת רישיון
התחברות

מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?

בכבישים צרים שבו חונות מכוניות יש להיזהר מדלתות נפתחות ומאנשים יוצאים ממכוניות.

practiceimage