בחירת רישיון
התחברות

מהו ״טכוגרף״?

טכוגרף אי דיסקית הרושמת את נתוני הנסיעה במיוחד באוטובוס וברכב משא.