בחירת רישיון
התחברות

לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:

רשיון נהיגה שלא חודש שנה,לא יחודש.