בחירת רישיון
התחברות

מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות?

נסיעה במהירות גבוהה מקצרת את זמן התגובה שלנו כאש3 יש סכנה בדרך.